Sida:Jane Eyre (sv).djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
197
jane eyre.

der man inte eftertraktar en sådan gåfva och måhända äfven skulle förakta den.»

Jag fortsatte nu i lugn mina dagliga åligganden; men allt emellanåt flögo genom mitt hufvud vissa dunkla, orediga tankar på att lemna Thornfield; och jag öfverraskade mig icke sällan sysselsatt med att i tankarna uppsätta annonser och uppgöra gissningar om nya platser; dessa tankar ansåg jag icke nödvändigt att hämma; jag ville icke hindra dem från att gro och äfven bära frukt, om de kunde.

Mr Rochester hade redan varit borta öfver fjorton dagar, då ett bref anlände till mrs Fairfax.

»Det är från herrn», sade hon, i det hon såg på adressen. »Nu förmodar jag att vi få veta antingen vi få vänta hans återkomst hit eller inte.»

Under det hon var sysselsatt med att bryta sigillet och läsa brefvet, gick jag att slå i en kopp kaffe åt mig (det var frukostdags): drycken var ganska het, och denna omständighet tillskref jag den varma glöd som plötsligt utbredde sig öfver mitt ansigte. Hvarföre min hand darrade och hvarföre jag ofrivilligt spilde hälften af min kopps innehåll på fatet, ansåg jag icke för nödigt att efterforska.

»Nå, jag tycker ibland att vi ha allt för tyst och ensligt; men nu tänker jag att vi skola få buller och bestyr nog, för en liten tid åtminstone», sade mrs Fairfax, under det hon ännu höll skrifvelsen framför sina glasögon.

Innan jag tillät mig att begära en förklaring öfver hennes ord, knöt jag först Adèles kängrem, som händelsevis hade lossnat, och sedan jag gifvit henne ett nytt stycke kaka och åter fylt hennes bägare med mjölk, sade jag helt vårdslöst:

»Mr Rochester kommer väl inte så snart tillbaka, kan jag tänka?»

»Jo, det gör han — inom tre dagar, säger han sjelf; det vill säga om torsdag; och inte kommer han ensam heller. Jag vet inte huru många af de fina herskaperna vid Leas komma med honom; men han skickar befallningar att alla de bästa gästrummen skola göras i ordning; att biblioteket och förmaket skulle skuras och dammas, och att jag skall hemta mera tjenstfolk från värdshuset i Millcote eller hvarifrån jag kan; som damerna dessutom komma att ha