Sida:Jane Eyre (sv).djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
31
jane eyre.

höll på att sätta på sig sin hatt och sin varma kapott för att gå och mata hönsen, en sysselsättning, som hon var mycket road af, och ej minst af att sälja äggen till hushållerskan och att samla de penningar, som hon på detta sätt förtjente. Hon hade stor fallenhet för handel och mycken böjelse för att spara. Detta visade sig icke allenast vid försäljningen af ägg och kycklingar, utan äfven i den dyra handel med blommor, frön och blomsterlökar, som hon dref med trädgårdsmästaren, hvilken fått befallning af mrs Reed att af miss Elise köpa alla de alster från hennes blomstersängar, som hon önskade att sälja; och Elise skulle ha sålt håret på sitt hufvud, om hon endast fått bra betaldt derför. Hvad penningarna beträffar, så inlindade hon dem till en början i trasor eller gamla papiljotter, och stoppade dem i alla möjliga vinklar och vrår; men sedan huspigan hade hittat några af dessa skatter, började Elise frukta att en vacker dag förlora sin hopskrapade rikedom och samtyckte slutligen att insätta den hos modern, mot en temligen hög ränta — femtio eller sextio procent. Denna ränta uttog hon vid hvarje qvartal, och höll med ängslig noggrannhet ordentlig räkning deröfver i en särskild liten bok.

Georgina satt på en hög stol, sysselsatt med att framför spegeln kläda sitt hår och bland lockarna infläta konstgjorda blommor och urblekta plymer, hvaraf hon hade påträffat ett litet förråd i en låda på vinden. Jag höll på att bädda upp min säng, sedan Bessie vid nedgåendet gifvit mig sträng befallning att ha den i ordning tilldess hon åter kom upp. (Bessie började nemligen nu att ofta använda mig som en under-barnkammarpiga, att städa rummet, damma stolarna, m. m.). Sedan jag bredt öfver täcket och lagt ihop min nattklädnad, gick jag till fönstret för att lägga i ordning några tafvelböcker och dockskåpsmöbler, som lågo kringspridda än här och än der, men hindrades i mitt företag af en häftig befallning från Georgina att låta hennes leksaker vara i fred (ty de små, fina stolarna och speglarna och de vackra tallrikarna och kopparna voro hennes egendom). Jag började derföre, i brist på annan sysselsättning, att andas på isblommorna, hvarmed fönstret var täckt, för att på detta sätt skaffa mig en liten fläck, hvarigenom jag kunde se ut på gården, der allt