Sida:Jane Eyre (sv).djvu/439

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
165
jane eyre.

derföre inte lemna några upplysningar, som skulle kunna leda derhän.»

»Deri har ni fullkomligt rätt, så vidt jag förstår», yttrade Diana. »Och nu, min bror, låt henne vara i fred en stund.»

Men på S:t John kunde man icke ens märka att han hört systerns ord, ty efter några ögonblicks tystnad började han ånyo sitt samtal med mig, i samma orubbligt lugna ton och med samma skärpa som förut:

»Jag ser på er att ni inte har lust att länge anlita vår gästfrihet, och att ni önskar så snart som möjligt bli oberoende af mina systrars medlidande och min barmhertighet — jag har uppfattat den åtskilnad ni gjort och erkänner att den är befogad — med ett ord: ni längtar att bli oberoende af oss, eller huru?»

»Det gör jag, såsom jag redan nämt. Skaffa mig arbete, eller visa mig hvar jag kan få sådant: det är allt hvad jag begär; låt mig sedan gå, det må vara hvar som helst, äfven till den sämsta koja; men till dess ber jag att få stanna qvar här, ty jag ryser tillbaka för att ånyo genomgå fasorna af ett irrande tiggarelif.»

»Det kan inte komma i fråga: ni skall stanna qvar här», yttrade Diana, i det hon lade sin hvita hand på mitt hufvud. — »Ja, det skall ni», upprepade Mary i en ton af enkel och uppriktig hjertlighet.

»Som ni ser, gör det mina systrar en glädje att få behålla er qvar här», återtog S:t John, »på samma sätt som de med glädje skulle behålla och vårda en stackars fogel, hvilken vinterns stränghet drifvit in i deras rum. Jag för min del har mera benägenhet att sätta er i stånd att underhålla er sjelf, och skall äfven försöka att göra det; men, märk väl! mina resurser äro inskränkta. Jag är blott innehafvare af en ringa prestlägenhet på landet, och kan således inte hjelpa er till några lysande vilkor. Derföre, i fall ni inte skulle vara nöjd med en ringa verksamhet, råder jag er till att vända er till någon annan, som mera kan och förmår.»

»Hon har redan förklarat att hon är villig att uträtta hvilket hederligt arbete som helst, som hon kan göra», svarade Diana i mitt ställe, »och du vet dessutom, S:t John, att hon inte har några beskyddare att välja emellan;