Sida:Jane Eyre (sv).djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
71
jane eyre.

och en af eleverna, ty om de få flera, kunna de lätt bli vårdslösa och slarfva bort dem. — Och, det var sant, miss! Jag önskar att man måtte ha nogare tillsyn om ullstrumporna. När jag var här sist, gick jag ned i köksträdgården och såg på kläderna, som hängde der för att torka; jag fick då se en mängd svarta strumpor i mycket dåligt tillstånd, och af hålens beskaffenhet kunde jag märka att de inte för hvar gång blifvit så särdeles väl stoppade.»

Han teg ett ögonblick.

»Edra befallningar skola bli åtlydda,» sade miss Temple.

»Och så har tvätterskan sagt mig,» fortfor han, »att några af flickorna ha fått två rena remsor på en vecka; det är för mycket; ordningsstadgarna bestämma en i veckan.»

»Jag tror mig kunna förklara den omständigheten, sir. Agnes och Catharina Johnstone voro förliden torsdag bjudna på thé till några vänner i Lowton, och jag gaf dem tillåtelse att för tillfället taga rena remsor.»

Mr Brocklehurst nickade.

»Nå väl, för denna gång må det vara; men var god och låt det inte hända för ofta. Och nu till en annan sak, som förvånat mig; då jag skulle göra upp räkningen med hushållerskan, fann jag att ett mål, bestående af ost och bröd, har blifvit utdeladt bland flickorna två gånger under dessa sist förflutna två veckor. Hvad vill detta säga? Jag har nu sett igenom stadgarna, men der inte funnit något dylikt mål omnämdt. Hvem har infört denna nyhet? och med hvilken rättighet?»

»Det är jag som har att svara för detta, sir,» genmälte miss Temple. »Frukosten var så illa lagad, att eleverna omöjligt kunde förtära den, och jag vågade inte låta dem förblifva fastande till middagen.»

»Miss Temple, var god och skänk mig ett ögonblicks uppmärksamhet. Ni vet, att min plan vid dessa flickors uppfostran är att inte vänja dem vid yppighet och klemighet, utan att göra dem härdade, tåliga och försakande. Om något tillfälligt missöde skulle träffa deras matlust, såsom att ett mål blefve bortskämdt eller en rätt mindre bra lagad, så borde inte denna händelse lemnas obegagnad genom att med något ännu mer välsmakande ersätta den misslyckade anrättningen och på så sätt föda deras kroppar med läckerheter och motarbeta syftemålet med denna