Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

146

försiktighetsmått som är nödvändigt i dessa farvatten, der fartyg ofta möta hvarandra, antingen stadda på in- eller utgående. Ombordläggningar förekomma ej sällan och med den fart kuttern hade skulle han sprungit i spillror vid minsta sammanstötning.

Fix satt för-ut på fartyget och drömde. Han höll sig på afstånd, ty han visste att Fogg ej var af naturen just meddelsam af sig. För öfrigt var det honom motbjudande att tala vid denne man, hos hvilken han stod i förbindelse. Det föreföll honom nu som säkert, att mr Fogg icke skulle stanna i Yokohama utan genast gå ombord på en ångbåt till San Francisco för att komma in i Amerika, på hvars vidsträckta landområde han med all säkerhet skulle undgå straff. Foggs plan var verkligen mycket enkel, det medgaf han.

I stället för att från England begifva sig till Förenta Staterna, såsom en vanlig bof skulle ha gjort, hade Fogg företagit sig en långtur och rest genom tre fjerdedelar af jordklotet, för att med desto större säkerhet kunna hinna fram till Amerikas fastland, der han i fred och ro skulle njuta af bankens penningar, efter att ha dragit polisen vid näsan. Men hvad skulle Fix taga sig till när han befann sig på amerikansk jord? Skulle han lemna denne man? Nej, hundra gånger nej, och tills han förskaffat sig ett utlemnings-dokument skulle han ej lemna honom ur sigte. Det var hans pligt och den skulle han fullfölja till sista ögonblicket. Men hur som helst, så var en lycklig omständighet åtminstone för handen: Passepartout var ej längre hos sin husbonde, och isynnerhet efter de förtroenden Fix gifvit honom var det af högsta vigt, att husbonden och tjenaren aldrig mera återsågo hvarandra.

Phileas Fogg kunde ej låta bli att tänka på sin