Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

176

denna rent fysiska verkan, skulle dock Passepartout utan tvifvel ej kunnat fatta den, att icke säga vilja medgifva den. Och för resten, om polisagenten hade visat sig ombord i detta ögonblick är det antagligt, att Passepartout, som hyste agg till honom, skulle ha sysselsatt sig med honom rörande ett helt annat ämne och på ett helt annat sätt.

Men hvar befann sig då Fix i detta ögonblick?

Fix var verkligen ombord på »General Grant».

När polisagenten kom till Yokohama lemnade han mr Fogg, ty han visste att han skulle träffa tillsammans med honom under dagens lopp, och begaf sig strax till den engelske konsuln. Der erhöll han ändtligen ordern, som lupit efter honom ända från Bombay och nu var fyrtio dagar gammal — ordern, som hade blifvit expedierad till honom från Hongkong just med ångaren Carnatic, på hvilken man trodde att han befann sig. Man kan lätt döma om detektivens missräkning! Ordern dugde till ingenting! Mr Fogg hade lemnat de engelska besittningarna! Ett utlemningsdokument behöfdes nu för att kunna arrestera honom.

— Ja, må så vara! tänkte Fix, sedan han urladdat sig sin första ilska. Min order duger inte här, men den blir bra i England. Den bofven tycks vilja återvända till sitt fädernesland och tror, att han lurat polisen! Bravo! Jag skall följa honom ända dit! Hvad pengarne angår, så måtte Gud laga så att det må finnas några qvar! Men på resan, på rättegången, på böter, på elefanten, på utgifter af alla slag har min man redan depenserat mer än fem tusen pund! Jo, banken blir just fet på den här affären!

Mr Fix fattade sitt beslut, han gick ombord på »General Grant». Han var ombord då mr Fogg och