Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
31

gentlemannen, som satt fastspikad vid sin länstol, skulle ha gifvit sin förmögenhet för att kunna göra resan kring jorden, om den också skulle ha räckt tio år, och han höll 5000 pund på Phileas Fogg. Och medan man höll på och demonstrerade för honom det dåraktiga och gagnlösa i företaget, nöjde han sig med att svara: »Om saken låter sig göra, är det bra att det är en engelsman, som gör den först.»

Phileas Foggs anhängare började nu bli allt fåtaligare; alla menniskor voro emot honom, och icke utan skäl; man ville ej hålla hundrafemtio mot ett på honom, då sju dagar efter hans afresa en alldeles oväntad händelse inträffade, som gjorde att man icke ville hålla det minsta på honom.

Samma dag kl. nio på aftonen hade nemligen chefen för polisen erhållit en telegraf-depesch af följande innehåll:

»Suez till London (England).
»Rowan, polisdirektör, central-administrationen, Scotland Place.»

»Jag följer efter banktjufven Phileas Fogg. Sänd utan dröjsmål arresteringsorder till Bombay (Ostindien.)

Fix, detective.»

Verkan af denna telegrafdepesch var ögonblicklig. Den hedervärde gentlemannen aflägsnade sig för att taga i tu med banknot-tjufven. Hans fotografi, som fanns i Reformklubben, blef noga betraktad. Den framställde tydligen anletsdragen hos den man, hvars signalement uppsattes vid den förberedande undersökningen. Man erinrade sig Phileas Foggs existens, som alltid varit höljd i mörker, hans ensamma lif och