Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

36

— Fyra timmar, för att taga in kol. Från Suez till Aden vid yttersta ändan af Röda Hafvet räknar man trettonhundratio mil, så att han får lof att hafva bra med bränsle inne.

— Och så går han direkte till Bombay?

— Ja, direkte, utan att lossa eller intaga last.

— Nåväl, sade Fix, om tjufven har tagit den här vägen och är med ombord på ångaren, bör det ingå i hans plan att gå från bord i Suez for att på annan väg komma till de holländska eller franska besittningarna i Asien. Han skulle icke vara i säkerhet i Indien, som är engelsk mark.

— Såvida han icke är en mycket beslutsam karl, svarade konsuln. En engelsk brottsling är alltid vida bättre dold i London, än han skulle vara i utlandet.

Efter denna anmärkning, som gaf agenten mycket att fundera på, begaf konsuln sig till sitt kontor, som låg nära intill. Fix stannade qvar ensam, ett rof för en nervös otålighet, med en mycket kuriös aning om att hans herr tjuf skulle vara ombord på Mongolia, och en sanning är, att om denne skurk hade lemnat England i afsigt att komma till Nya Verlden, så hade vägen till Indien, mindre öfvervakad eller svårare att bevaka än vägen öfver Atlanten, ett afgjordt företräde.

Fix fick ej länge öfverlemna sig åt sina betraktelser. Skarpa hvisslingar tillkännagåfvo nemligen ångarens ankomst. Hela massan af sjåare och fellahs störtade mot debarkerings-kajen under ett tumult, som var verkligen oroande för de der samlade personernas lemmar och kläder.

Snart såg man Mongolias jättestora skrof passerande mellan kanalens bräddar och klockan slog elfva