Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


1.
Om Ångan och dess Expansionskraft, samt Kondensering eller återgående till vatten.

För att göra beskrifningen om ångmaschinernas sammansättning så mycket åskådligare, torde en kort underrättelse om de deri verkande krafterna lämpligen böra föregå.

Dessa frambringas hufvudsakligen af vattenångor, genom deras egenskap att af hetta kunna utvidgas till en ofantlig volym, att derigenom erhålla en hög grad af spänstighet, samt att af kallare ämnen åter hastigt kondenseras eller återgå till vatten.

Detta sistnämde är flytande så länge dess temperatur är emellan 0° och 100° Celsii thermometer; men vid afkylningen under 0° öfvergår det till is. Under afkylningen förminskas dess volym, tills det vid 4° värme uppnår sin högsta täthet. Om det ytterligare afkyles, börjar det åter att utvidga sig, så att dess volym vid 0° är ungefär densamma som vid +7°. Men så snart som vattnet öfvergått till is, utvidgar det sig med en så stark kraft, att om det är väl inneslutet, det förmår spränga de starkaste käril. Isen är ungefärligen 19 lättare än

Om Ångmaschiner.1