Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
123

Dessutom besökes London af många andra orter tillhörande ångfartyg.

År 1818 hade vi redan, genom Herr Samuel Owens försorg, det första ångfartyg i gång uti Sverige.

År 1825 gick det första ångfartyg från England till Ostindien, Det benämdes Entreprice, hade 2:ne maschiner, hvardera om 60 hästars kraft, samt 600 tonns drägt. Detta framkom likväl icke till sin bestämmelse-ort, så fort som man hade beräknat.

Engelska Amiralitets-Kapitenen Ross, har genom en jemförelse-tabell, utgifven 1827, bevisat, att af alla de 34 resor han på försök gjort, både på seglande fartyg och på ångfartyg mellan samma orter, hafva resorna per medium å de sistnämde alltid blifvit fulländade på mindre än 14 af den tid som erfordrats med de seglande.

Uppå varfven uti Sheerness, Chatham och Woolwich byggas nu för Engelska regeringens räkning åtskilliga ångfartyg, hvilka hvardera skola föra tvenne bombkanoner (en för och en akter ut), af 10 tums kaliber, och omkring 25 Sk℔ Svensk v. v. Pannorna å dessa fartyg blifva under vattenlinien, så att maschineriet till en stor del blir fredadt från skott.

Det största ångfartyg, som för det närvarande finnes, är troligen Shannon, hvilket går mellan Dublin och London, har tre däck, samt 4 matsalar, med bord för 150 personer i