Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

124

hvardera. Det kan med beqvämlighet föra 600 passagerare, och har ångmaschiner af 400 hästars kraft.

I Holland lärer, utom flere bevärade ångfartyg, nyligen vara bygde tvenne ångfregatter med 4 serskildta maschiner, hvardera af 100 hästars kraft, för att drifva två par vattenhjul, ställde å fregattens sidor. Dessa fartyg äro 234 fot långa och 40 fot breda.

Honar, Maudslay & Comp. i London hafva nyligen bygt ett ångfartyg af jern, hvarå endast däcket var af träd, fartygets längd är 125 fot, bredd 24 fot, djupgående 2 fot. Detta fartyg anses komma att kosta 20,000 £, kraften är 60 hästars, och fartyget är ämnadt att gå till Calcutta, för att blifva boxeringsfartyg på Ganges floden.[1]

Tvenne ångfartyg af jern voro redan 1825 i rörelse på Seine-floden, nemligen Aron Manby och Commerce de Paris.

Största delen af ångfartyg äro försedde med kondenserings- eller lågtrycknings-maschiner, och pannorna af valsade jern- eller koppar-plåtar; äfvensom Seepings konstruktions-method, med tät förtimring och diagonal förbindning, börjar att i England allmänt antagas för ångfartyg. De förut beskrifne skjutventilerna blifva nästan allmänna. De sättas i rörelse medelst en

  1. Se Kongl. Krigs-Vetenskaps Akademiens Handlingar för år 1836.