Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

126

på hvarje qvadrat verktum af säkerhets-ventilen för kondenserings-maschiner. Uti högtryckningsmaschin är ångans tryckning vanligen ända till 40 ℔ på en qvadrat verktums area. Likväl bör härvid anmärkas, att ej någon fördel vinnes medelst säkerhets-ventilens hårdare lastande, så framt icke kitteln förut frambringar mera ånga än maschinen hinner medtaga; ty om kitteln icke förmår hålla ångan uppe vid en mindre last på säkerhetsventilen, då maschinen är i full gång, kan den icke heller göra det vid en större last. Så mycket vinnes likväl genom ökad last på ventilen, att maschinerna kunna använda mera kraft uti sjögång och motvind, emedan maschinen, som då går långsammare, icke erfordrar så mycken ånga.


Om ångfartygens byggnadsart.

Skapnaden under vatten å ångfartyg, liknar uti många afseenden seglande fartygs; men vid byggnaden af de förra äro ytterligare åtskilliga saker att iakttaga, såsom, om fartygen äro ämnade att segla i öppna sjön, eller endast för grunda farvatten, såsom strömmar och kanaler. Äro de bestämde för öppna sjön, får deras djupgående blifva större; men mindre för grundare farvatten.

Ända till år 1813 voro alla Amerikanska ångfartyg mycket flatbottnade, och ångfartyget Fulton var det första som hade resande bottenstockar.