Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

136

Vigten af maschin och kitteln fyld med vatten till lagom höjd, är omkring 1 tonn per hästkraft; något mera för de mindre maschinerna. Nu mera göras likväl dessa något lättare än ofvan nämdt är.

Åtgången af kol beror mycket på kittelns byggnad. Den varierar, vid olika maschiner, ifrån 10 ℔ ända till 20 Engl. ℔ i timman, för hvarje hästkraft.

Af furu eller granved räknas 1 famn att motsvara 4 tunnor Engelska och 5+12 tunna Svenska stenkol; 1 tunna Engelska stenkol väga vanligen 285 ℔ svensk v. v.[1]

Marestier har, jemte uppgift på sin theori om ångfartyg, uppgjort nedanstående jemförelse tabell emellan åtskilliga Amerikanska ångfartyg hvarvid är att anmärka, att efter hans kalkyl finnes af de uppräknade 10 fartygen icke mera än ett enda, som uppgått till 7 Engelska sjömils hastighet uti timman.

  1. I våra nyaste ångfartyg, såsom Norrköping af 60 hästars kraft, åtgå ungefär 12 famn ved i timman, hvilket, beräknade efter ofvannämde grunder, skulle motsvara omkring 10 ℔ Engelska stenkol i timman, för hvarje hästkraft.