Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

138

2:o En sjömil, eller 160 af latituds graden, är 6237 Svenska fot, 1851,85 Franska metres, eller 6077,58 Engelska fot.

3:o En metre är = 3,368 Svenska fot.

Marestier har, till bestämmandet af de tvenne sista kolumnerna uti sin tabell, begagnat följande beräkningsgrunder.

Han förutsätter att fartygets hastighet är jemn, att ångans tryckning alltid är densamma, och antager att skoflarnes motstånd är lika med motståndet mot en yta, som röres uti vattnet uti en direktion vinkelrätt deremot, och med en hastighet lika med skoflarnes medel hastighet.

Denna yta, som han kallar skåflarnes motståndsyta, föreställas med = a2. Denna motståndsytas hastighet = U. Fartygets motstånds area = b2, och fartygets hastighet = V.

1:o Om nu fartygets motstånd, på vanligt sätt, antages vara i förhållande af qvadraten af hastigheten, så blir direkta motståndet mot fartyget kb2V2; k föreställer härvid måttet på direkta motståndet mot en qvadrat meters yta, med en meters hastighet.

Hastigheten med h vilken skoflarne råka vattnet = , gifver deras motstånd hvaraf följer . och således .

Fartygets hastighet är derföre alltid i förhållande till skoflarnes; emedan fartygets