Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

4

större eller mindre värmegrad, blifvit jemförd med de högre eller lägre qvicksilfvers-pelare den förmår att bära. Watt i England, namnkunnig genom förbättringar vid ångmaschiner, var den första sakkunnige, som deröfver gjorde noggranna försök. Sedermera hafva Robinson, den lärde Spanioren Bettancourt, och år 1800 den namnkunnige Dalton i Manchester, samt Ure sysselsatt sig med vattenångans expansionskraft. Resultaterna af alla dessa försök hafva likväl blifvit något skiljaktiga; men som de noggrannaste, hvilka uti detta afseende blifvit gjorde äro de af Ure, har jag här bifogat endast hans tabell, tillökt med sednare Amerikanska observationer för de högre värmegraderna, reducerade efter Celsii thermometer, och vattenångans deremot svarande expansionskraft, eller förmågan att så väl bära qvicksilfver kolonnernas höjd, som dess tryckning 1 Svenskt ℔ på en viss yta, förvandlad till Svensk vigtualie-vigt och verk- samt decimal mått. Se Tabellen A.

Doktor Ure har vid sina försök begagnat sig af nedanstående method och apparater; Pl. I, Fig. 1, 2 och 3. — Fig. 1 föreställer den apparat, som blifvit använd för temperaturer under kokpunkten, och Fig. 2, 3 för högre värmegraden.

Dessa försök bero hufvudsakligen på den enkla grundsats, att ångans utaf hettan tilltagande expansionskraft, som verkar på qvicksilfvret vid mätes genom längden af