Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5

den qvicksilfver-kolonn, som måste tilläggas öfver L, eller qvicksilfvrets första ståndpunkt, på det att sedermera, oaktadt genom ökad värme åstadkommen, starkare ångtryckning vid 1, denna likväl icke måtte kunna sänka qvicksilfvret under sistnämde punkt.

De 2:ne punkterne L och l eller qvicksilfvrets första ståndpunkt uti glasröret, äro utmärkte med en platina ring vriden omkring röret.

Vid försökens verkställande, och sedan det uti kulan A, B eller C inneslutna vattnet blifvit väl befriadt ifrån luft, ingjutes småningom, genom öppningen vid D, qvicksilfver uti röret, så att det kommer att vidröra platina ringen vid l, hvarefter dess lika höjd vid L äfven utmärkes.

Om det då antages, att, vattnet uti A genom smältning af is är bragt till 0° värme, och att qvicksilfvrets höjder då äro vid L och l, samt att värme bringas till cylindern A, medelst tvenne Argandska lampor, hvars lågor svepa däromkring, så utvecklas småningom vattengas, hvilket trycker på qvicksilfvret vid l, så att detsamma sänker sig under märket. Nu bibehålles samma temperatur för en kort tid, och mera qvicksilfver ingjutes småningom vid D, så att qvicksilfvret åter tvingas till att stiga till l. Då kolonnens höjd öfver L mätes, utmärker den alltid den tilltagande tryckningen, jemförd med den värmegrad, som den med sin kula vid l hvilande thermometern utvisar.