Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
153

fot = 0,92 meter. Efter Watts kalkyl har redan visats, att hästkrafterna för denna maschin skulle blifva 43,4 och efter Marestier utgöra de 66+23·hd2v = 66+23·0,92·0,7792·1,211 = 45,07. Detta högre värde uppkommer troligen deraf, att intet afdrag blifvit gjordt för hvad kondenseringsbarometern möjligen stått högre, än för fullkomligt vakuum uti kondensatorn, och hvilket sistnämde förhållande aldrig kan förefinnas; men deremot står ångbarometern merendels högre än ofvannämde 3,08 fot.

Då man vill efter Svensk beräkning utföra denna Marestiers regel, befinnes, efter samma grunder som Marestier, att om alla måtten, så väl å cylinderns diameter d, som pistonens hastighet i sekunden v, samt barometerns höjd vid ångmätaren h, sedan derifrån likväl blifvit afdraget hvad kondenserings barometern visar högre än fullkomligt tomrum, reduceras till Svensk decimal fot som enhet, att regeln blir 0,52·hd2v = antal hästkrafter. Ty med ofta åberopadt exempel, uppstår derefter d = 2,625, h = 3,08 och v = 4,008 fot; således 0,52·3,08·2,6252·4,008 = 44,25 hästkrafter, hvilket äfven slår nära in med de å Carlsunds tabell upptagne fartyg. Vid Norska ångfartyget Constitution, blir d = 2,7, h motsvarande 17 ℔:s tryckning på qvadrat verktum = 2,942 fot, och v = = 2,7, således 0,52·2,942·2,72·2,7 = 30,1