Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

152

för kondenserings maschiner, vara origtigt; emedan deruti inflyter såsom en beständig term 10 ℔, eller ångans tryckning på hvarje qvadrat verktum, då deremot en sådan verkan är beständig förändring underkastad, allt efter ångans olika expansionskraft vid olika värmegrader, äfvensom efter olika antagne värden på en hästkraft. Han föreslår i dess ställe följande korta regel. Multiplicera höjden af den qvicksilfvers kolon, som ångan förmår att uppbära, med qvadratroten af cylinderns diameter, och medelhastigheten af pistonen uti sekunden, med 66+23. Denna produkt utgör antalet af hästkrafter, hvarmed maschinen verkar. Om denna regel skall följas, måste alla mått förvandlas till Franska metres. En Svensk fot förhåller sig till en metre, som 1 till 3,368.

Då jemförelse göres mellan detta sätt att beräkna och det ofvan anförda, enligt Watts grundsats, blir förhållandet med samma exempel, efter 10 ℔ på en qvadrat tum och 44,000 måttet på en hästkraft:

d = 31,5 verktum = 0,779 meter.

v = = 4,08 fot = 1,211 meter.

Ångans expansionskraft, eller qvicksilfvers höjden uti ångbarometern, lika med atmosferiska tryckningen, och säkerhets ventilens last, eller 18 ℔ på qvadrat verktum, eller hvilket är detsamma enligt tabellen A, motsvarande 105° värme, eller qvicksilfvershöjden h = 3,08