Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
155
Log. h = 0,9430 —1

p2 = 0,822 = 0,6724, således för båda pistonerna= 1,3448, dess Log. = 0,12868.

Log. hp2 = 0,07168.
Log. B = 1,02979.
Log. = 2,04189 —3.

= 0,4789, hvars Log = 0,68029 —1. V = 0,4789·7,3 = 3,5 meter i sekunden, eller 11,493 Eng. fot, eller 798 Eng. fot i minuten.

Emellertid synes af båda ofvannämde kalkyler, hvilka med verkligheten äro nära överensstämmande, att beräkningen af de krafter som erfordras för att gifva fartygen olika hastigheter, förhålla sig som kuberna af de olika hastigheterna.

Ty om a är den kraft, som erfordras att hålla ett fartyg i jemn rörelse med hastigheten u, så måste, då motstånden förhålla sig som qvadraterna af hastigheterna, motståndet på samma fartyg med hastigheten v uttryckas med u2: , således är den kraft, som skall bringa detta fartyg till hastigheten v lika med , hvaraf följer, att krafterna som erfordras att framdrifva fartyg uti stilla vatten, förhålla sig som kuberna af hastigheterna. Alltså, om en maschin af till exempel 12 hästars kraft