Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

156

förmår uti stilla vatten framföra ett fartyg med 7 Eng. mils hastighet i timman, och man ville veta hvad kraft som erfordras, att gifva samma fartyg en hastighet af 10 mil i timman, så fås , eller att dertill erfordras en maschin af 35 hästars kraft; men kostnaden blir icke i förhållande till dessa olika hastigheter, mera än dubbelt så stor, för att endast komma 3 Eng. mil fortare i timman. Deremot bör för boxerings och krigs-ångfartyg de svåraste maschiner, med minsta deplacement (eller den vattenhåla som fartyget undantrycker) å fartygen begagnas.

I enlighet med dessa grundsatser, har Tredgold uträknat nedanstående jemförelse tabell, utvisande den kraft som är nödig för att förskaffa samma fartyg olika hastigheter.

3 Eng. sjömil i timman = 5+12 Hästkrafter.
4 » » » » 13 »   »
5 » » » » 25 »   »
6 » » » » 43 »   »
7 » » » » 69 »   »
8 » » » » 102 »   »
9 » » » » 146 »   »
10 » » » » 200 »   »

Då skoflarne på ett ångfartyg äro uti verksamhet, finnes en punkt uppå hvarje skofvel, hvaruti vattnets hela motverkan kan anses vara förenad. Denna punkt kallar Tredgold reaktions punkten.