Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161

Irlands bank. Följande är en kort beskrifning derom.

Genom en enkel mekanism vända sig skoflarne omkring sina axlar, oberoende af vattenhjulets axel, och hvarje skofvel vänder sig en gång omkring sin axel, under det att hjulet gör 2:ne omlopp uti motsatt riktning.

Följden af föreningen utaf skoflarnes rörelse och hjulets, är att planen af hvarje skofvel under dess omlopp, alltid går igenom högsta punkten af hjulet. Då direkta motståndet af vattnet mot dessa skoflar upplöses uti horizontela och vertikala krafter, fås större horizontela, men mindre vertikala, än vid de vanliga hjulen, hvars skoflars planer äro fasta och gå genom hjulets medelpunkt.

Utom andra försök att framdrifva ångfartyg, bör äfven nämnas Gladstones ifrån Castle Douglas, hvilken föreslog, att man, liksom på ett pater noster verk, skulle hafva 2:ne hjul på hvardera sidan med en kedja af skoflar öfver begge hjulen; dessa sistnämde så stälde, att det enas axel var litet högre än det andras. Denna inrättning äger mycken theoretisk förmån; men rankigheten af hela verket var orsaken hvarföre det icke blef antaget.

Ett ytterligare sätt att framdriva fartyg, och det utan hjul, försöktes 1820 af J. B. Fraser och G. Lilleg, hvilka för detta ändamål erhöllo patent. Det bestod uti att ifrån

Om Ångmaschiner.11