Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

166

Maschinerna äro så inrättade: 1:o att de kunna drifva vattenhjulen så väl tillbaka som framåt, äfvensom 2:o att vattenhjulen kunna drifvas med endera, eller begge maschinerna; likaså kan ett vattenhjul med sin tillhörande maschin stå stilla, under det att andra vattenhjulet går.

5.
Om söndersprängning af Ångpannor.

Vid ångkittlar lemna de allmänt å dem antagne Papins säkerhetsventiler visserligen en borgen derföre, att de icke böra springa sönder; men likväl inträffa händelser, hvilka göra att man till dem icke får sätta fullkomlig tillit. Några exempel med de svåraste explosioner af ångkittlar, som ägt rum, skola derföre här omnämnas, äfvensom orsakerna till desamma.

1:o Nära vid Edinburg var anlagdt ett ång-distilleringsverk, kalladt Lochrin. Ångan härtill frambragtes uti en kittel utaf valsadt jern, af mera än 13 tums tjocklek. Kitteln var 37 fot lång, 3 fot bred uti botten och 2 vid öfverkant, samt 4 fots. höjd, hela kitteln vägde 180 centner eller 54 Sk℔ v. v. På dess öfra kant voro 2:ne säkerhetsventiler, belastade efter 60 Engelska ℔ på qvadrat verktum, eller motsvarande 4 gångor atmosferiska tryckningen; således en högtryckningsmaschin. Denna ofantliga maschin sattes i gång den 21 Mars 1814, och 12 dagar derefter försvann den