Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
203

uppfinning är aftecknad Pl. VIII. Fig. 5, 6 föreställa en sida och en vertikal tvär-afskärning deraf. Samma bokstäfver hafva lika betydelse uti båda figurerna. Ifrån den cylindriska kitteln A, omgifven med eld och drag, ingår ångan uti tvenne stora ångreservoirer H, H'. Uti dessa rum äro stälde maschineriets cylindrar G och G'; I och I' äro reservoirer för vatten, som icke är utsatt för ångans tryckning, men som likväl uppvärmes ifrån rören och skorstenen, innan det inpumpas uti kitteln. För att fördela värmen öfver en stor yta, äro inrättade tvenne eldstäder med sina dörrar vid B, B'. Eldstäderna förses med kol gjenom stuprännor, ifrån kol-lårarne D, D'. Dörrarne öppnas endast för att rengöra eldstäderne. Rören råkas midtpå. Det ena ifrån eldstaden B uppgår vid F, löper långs öfra ytan af cylindern A rundtom H vid M, derefter omkring botten af kitteln, och återvänder på motsatta sidan, för att uppgå till skorstenen uti afdelningen E. Det andra röret fortgår på samma sätt; men uti en motsatt led, och uppstiger vid E'. Nedahom hvarje askrum C, C' finnas två öppningar för tillopp af luft, och båda äro försedde med lufthål, att kunna efter omständigheterna öppnas eller tillslutas. För samma orsak måste äfven toppen af skorsten hafva tvenne mynningar, hvilka mycket underhjelpa draget. Maschinen och kitteln hvila uppå en ram, uppburen af axlarne; men för att förekomma det vagnen stundom icke