Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
205

138 graders värme. Novelty var den lättaste af fyra om priset täflande; den vägde 2 tonn 15 centner, eller 16 Sk℔ 8+12 L℔ v. v. Den gick, då den var lastad endast med sitt behof af vatten och stenkol, med den förvånande hastigheten af 28 Engelska landtmil eller 4,22 Svenska mil i timman. Andra dagen fortskaffade Novelty å andra vagnar, hakade efter den, en last som var tre gångor så stor som dess egen tyngd, med en hastighet af 20+34 Engelska landtmil i timman.

Pl. VIII, fig. 7 föreställer yttre utseendet af en sådan ångvagn af Braithwaite och Eriksons tillverkning, kallad King William. Dess panna utgör en liggande cylinder med en vertikal eldstad; maschinen har två cylindrar, med diameter å hvardera af 12 tum, och pistonslagets längd 1+13 fot.

Stora svårigheter hafva mött vid att begagna ångvagnar på allmänna vägar; uppå jemn och hård grund eller på jernvägar, äro ofvanbeskrifne ångvagnar ganska nyttiga. Likväl lärer ångvagnarnes bygnad nyligen i England, undergått en sådan förbättring, att de nu dегstädes kunna nyttjas på allmänna vägar, äfven upp och ned för backar, af till och med 30° lutning, och det med största säkerhet, samt med en medelhastighet af nära två Svenska mil i timman. De kunna äfven vända. Utförlig beskrifning öfver dem saknas ännu.