Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

10

förbättrade maschiner; men som det kalla vattnet, hvilket till insprutning uti kondensatorn vanligen begagnas, är något varmare än 10°, så erfordras ännu någon större qvantitet vatten, ända till 23 kubik verktum, för hvarje kubikfot ånga, eller, hvilket är detsamma, 23 kubik v. t. för hvarje kubik tum vatten, som uti ånga uppgått ifrån kitteln, för att åstadkomma en god kondensering, och på det att den så kallade varma brunnens vatten icke skall blifva för varmt.

Ett ℔ goda stenkol erfordras, för att genom de vanliga ångpannorna förvandla 7 ℔ kokapde vatten till ånga; och den värme som erfordras att förvandla en gifven qvantitet kokande vatten till ånga, är sex gångor så stor som den, hvilken behöfves att upphetta vattnet ifrån fryskallt till kokhetta.2.
Om uppfinningen af Ångmaschiner samt fortgången af de förändringar och förbättringar de undergått.

Ångmaschinen är onekligen en af de nyttigaste och snillrikaste uppfinningar, som ännu blifvit gjorde. Utom den skulle England långt för detta varit beröfvad sin stenkolseld, emedan alla dess kolgrufvor redan för mera än 100 år sedan voro tömde på kol, till sådant djup