Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9

b = den erforderliga värmegraden, hvartill ångan skall kondenseras, eller det utflytande varma vattnets temperatur; 633 den verkliga och bundna värme, som finnes hos en kubikfot ånga, och x = kubik-innehållet i kubiktum af kalla vattnet, som erfordras för att kondensera C.

Antag vidare, att ingen värme går förlorad genom afledning till kondenserings-rummets väggar, &c.

så blir således .

Om nu den uppgifna temperaturen af varmbrunnen, eller den grad hvartill man vill att vattnet skall kondenseras, antages som vanligt till 38° Celsii, och hvaröfver det icke bör få stiga, i fall rigtig kondensering skall äga rum, och att det insprutade kalla vattnet vore af 10° värme, så blir

.

Det är: att för hvarje kubikfot af slagets rymd uti cylindern + 110 deraf, eller, hvilket blifver detsamma för hvarje kubiktum vatten, som uti ånga uppgått ifrån kitteln, erfordras 21+14 kubiktum vatten af 10° värme, för att kondensera ångan till vatten af 38° temperatur.

Watt, hvars snillrika uppfinningar vid ångmaschinernas förbättrande framdeles skola vidare afhandlas, har funnit, att ofvanstående beräkning instämmer med dess sednare