Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

xwx är uppfordringsröret. R S är en cistern hvaruti vattnet uppfordras, antagen 40 fot öfver maschinen; v v 2:ne klaffar uti uppfordringsröret, för att hindra vattnet att rinna tillbaka, m n o kallvattens-röret och n kranen dertill; kallvattens-reservoiren anses vara rätt bakom maschineriet, och vattnet deruti står till samma höjd, som öfverkant af de båda vattenkärilen. Fig. 7 är en planritning af reservoiren, m n o föreställer kallvattens-röret, n kranen och F sjelfva reservoiren. Fig. 8 utvisar de båda kranerna, som äro hvarandra alldeles lika; cirkeln a b c föreställer nyckeln till kranen, t z röret som leder ångan ifrån kitteln, antingen genom s z till högra vattenkärilet, eller genom z u till venstra; prickade x z g är öfverkant af kitteln.

Om kran-nyckeln k till ångröret omvrides 90 grader åt höger eller venster, så inledes ångan derigenom antingen uti högra eller venstra vattenkärilet. På samma sätt lemnas kalla vattnet fritt inlopp uti det ena eller andra vattenkärilet, genom omvridning af vatten-kran-nyckeln n.

Då vattnet kokar och ångan uppstiger, samt nyckeln k är vänd så att ångan får ingå uti kärilet a b c d, så utdrifves all luft derifrån af ångan, genom uppfordringsröret xwx. Ångan synes slutligen utgå genom rörets mynning w; härvid vändes åter kran-nyckeln k,

Om Ångmaschiner.2