Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18

att ångan får ingå uti kärilet e f g h. Då vrides nyckeln n, att kalla vattnet får rinna in uti kärilet a b c d, hvarvid den deruti inneslutna ångan kondenseras af det kalla vattnet. När kärilet a b c d åter är fyldt med kallt vatten, och e f g h med ånga, återvrides nyckeln k till dess första ställning, hvarigenom ångan åter får inflyta uti kärilet a b c d, hvarest den trycker på dervarande vattenyta, då vattnet drifves upp igenom röret xw. Under samma tid är nyckeln n vriden så, att kalla vattnet för rinna in uti e f g h och kondensera dervarande ånga, samt fylla kärilet med vatten. Derefter vrides nyckeln n så, att kalla vattnet kommer uti a b c d, under det nyckeln k är vänd i den ställning, att ångan får inströmma uti e f g h, för att derstädes trycka uppå vattenytan och uppdrifva vattnet genom röret xw. Genom fortsatt förnyande af dessa åtgärder, utrinner en beständig vattenström uti reservoiren RS genom rörets mynning w.

Kitteln fylles med vatten ifrån reservoiren F, igenom ett serskildt litet rör, försedt med kran.

Med denna maschin trodde Marquis Worcester sig kunna uppfordra till 40 fots höjd 40 fat vatten, derigenom att han till ånga uppkokade ett fat; samt att båda kranerna jemte eldstaden skulle beqvämt kunna skötas af endast en person. Denna ångmaschin lärer