Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27

med varmt vatten efter behof, eller ungefär en fots höjd på en half timme. För detta behof är den lilla kitteln försedd med vatten ifrån uppfordrings-röret genom det fina röret E, som kan tillslutas då kitteln D är nära full. Elden ifrån eldstaden B 2 utvecklar då ånga uti lilla kitteln D, hvilken blir starkare, än den uti L, och genom sin tryckning på vattenytan uti D tvingar vattnet upp uti röret HH, och igenom kranen I (som är öppnad) in uti kitteln L; hvarmed fortfares ända till dess att vattnet uti D sänkt sig till underkant af röret H, eller 8 tum ifrån kittelns botten. Kitteln D:s storlek är sådan, att den jemt fyller L med en fots höjd vatten. För att undersöka om kitteln L har lagomt vatten, öppnas båda kranarne N och n, då den ena bör spruta ånga och den andra vatten.

Kapiten Savary påstår uti sin beskrifning, att en enda man kan sköta hela dess ångmaschin, att den kan begagnas till att: 1:o uppfordra vatten, för att dermed drifva alla sorter qvarnhjul; 2:o uppfordra vatten uti alla byggnader, och således bidraga att släcka eldsvådor; 3:o förse städer och byar med vatten; 4:o att uttorka kärr och mossar; 5:o att pumpa skepp, och 6:o att utpumpa grufvor och att förekomma fukt derstädes.

Den så kallade säkerhets-ventilen, som uppfanns af Papin år 1687, har icke blifvit begagnad af Savary; äfvenså synes att han icke varit uppfinnare, som Engelsmännen i allmänhet påstå, af sättet att kondensera ångan, derigenom