Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26

blifvit nämdt, upphetta den och utdrifva luften upp uti uppfordringsröret.

Nu afkyles reservoiren P 1, derigenom att kalla vattnet får, igenom pipan Y, rinna deröfver, Deraf kondenseras den inneslutna ångan, till vatten, lemnar ett tomt rum uti P 1, och som det uti botten deraf icke finnes någon motverkan, emot atmosferiska lufttryckningen på vattenytan uti dammen vid nedra ändan af sugröret T, så prässas vattnet upp derigenom, och reservoiren P 1 fylles med kallt vatten igenom klaffen R 3, hvilken sedan faller ned, och hindrar vattnet att komma utföre.

Då reservoiren P 2 blifvit tom ifrån luft, insläppes åter ånga igenom röret o 1, hvilken genom sin expansionskraft, som är starkare än tyngden af vattnet uti reservoiren och uppfordrings-röret S tillsammans, trycker uppå vattenytan uti P 1, och drifver det upp igenom klaffen R 1 uti uppfordringsröret S, for att igenom dess öfra ända utflyta. På samma sätt blifver reservoiren P 2 turvis fylld med vatten ifrån dammen, medelst sugning och derefter tömd utaf den insläppta ångans expansionskraft, så att en beständig ström underhålles vid öfra ändan af röret S. Så snart vattnet uppstigit till halfva höjden af uppfordringsröret S, fylles cisternen X, hvarigenom kondenseringsröret Y blir försedt med sitt behof.

Nyttan af den mindre kitteln D, består deruti, att den större kitteln derifrån förses