Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
29

med Doktor Desaguillier. Vid deras undersökningar af Savarys ångmaschin funno de snart, att dervid en högst betydlig del af ånga gick förlorad; de gjorde derföre dervid de förbättringar, dem följande beskrifning skall utvisa.

Pl. II, fig. 1. A är kopparreservoiren, som vid dess botten och emellan E och G står uti förening med pumpen X och uppfordringsröret EE, samt vid dess öfra med ångröret vid D och kalla vattenröret vid I. Kitteln B af koppar, har minst 5 gångor så stor rymd som reservoiren; elden är ledd rundt omkring kitteln vid TTT. Kitteln har ett kopparlock fastskrufvadt dervid, som innefattar ångröret CD, hvilket leder ifrån kitteln till reservoiren, och 2:ne undersökningsrör Nn, Oo, samt en säkerhetsventil vid P, hvilken nedtryckes af stålarmen PQ och tyngden Q. Vattenytan SS bör alltid stå öfver ena rörets undra ända och under den andra. Ångkranen DI och dess nyckel K nedtryckes af skrufven L till armen DL; under det att handtaget K vrides till k, insläppes ångan ifrån kitteln uti reservoiren, och då det vrides till K afstänges ångan, och en stråle kallt vatten insläppes ifrån uppfordringsröret EE genom kranen M. Mekanismen af dessa ventiler synes bäst på detalj-ritningarne fig. 2, der b föreställer sjelfva nyckeln med sin ränna, hvilken stundom vrides mot ångröret, och stundom mot kalla vattenröret I, för att insläppa en stråle vatten, samt a en horizontel sektion