Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

30

af reservoirens öfra del, der ångan och kalla vattnet inkomma. Det krokiga röret EGZ med sina 3:ne armar, är vid E fastlödt vid uppfordringsröret, vid Z till sugröret och vid F till reservoiren. Detta krokiga rör innehåller tryck-klaff vid E och en sug-klaff vid G, likasom uti en vanlig pump, hvilka klaffar äro lätt åtkomliga, om hufvudet af pumpröret afskrufvas. Uppfordringsröret EE kan fyllas ifrån cisternen R genom en tapp; b c föreställer vattenytan uti reservoiren, hvilken nedtryckes af ångan då den inkommer, och hvarigenom vattnet utdrifves upp uti utfordringsröret EE, genom klaffen vid E.

Denna maschin sättes i rörelse på följande sätt. Stålarmen PQ till säkerhets-ventilen borttages, kranen O till det kortare röret öppnas, hvarefter säkerhets-ventilen upplyftes, under det vatten infylles uti kitteln, och luften utgår genom röret O, intill dess att vattnet står öfver underkant af röret och kitteln är lagom fylld. Derefter stänges kranen D, båda rörens kraner igenskrufvas, säkerhets-ventilen med sin tyngd Q i ordning ställes, och elden tändes uti eldstaden.

Då ångan börjar att lyfta säkerhets-ventilen P, och då reservoiren A är fylld med vatten, (hvilket sednare verkställes derigenom, att nyckeln under skrufven L uttages och kranen M öppnas), vrides handtaget af ångkranen från K till k, så att ångan får inrusa uti reservoiren.