Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
33

utestänges ifrån cylindriska reservoiren A. Axeln K tjenar som en nyckel att öppna eller sluta ventilen, hvilken består af en liten cylinder, konisk åt ändan, och som inpassar uti ett motsvarande hål uti botten af rummet D. H är en brunn, hvarifrån maschinen drager sitt vatten, igenom ett vertikalt rör, hvaruti en klaff G är insatt, för att hindra vattnet att komma tillbaka uti brunnen, R är en cistern hvaruti vattnet rinner ifrån reservoiren A genom en ränna F, som äfven är försedd med en klaff, som öppnar sig utåt. WW föreställer ett öfverfalls vattenhjul, 18 fot i diameter, hvaraf axeln S, medelst utvexling, meddelar rörelse åt det maschineri som skall drifvas.

Maschinen uppdrager vatten ifrån brunnen H, medelst sugning, till reservoiren A, hvarefter det utrinner uti cisternen R, och vidare derifrån genom en ränna uti skoporna på hjulet W, som deraf sättes i rörelse. Sedan vattnet fallit utur skoporna, återrinner det uti brunnen H. Som detta vatten småningom blifver upphettadt, betjenar man sig till kondenseringsvatten, af det som, medelst en serskild pump, uppfordras ifrån en annan brunn. Denna pump sättes uti rörelse af stora vattenhjulets axel, medelst en pumpstång, som upplyftes genom hjulets rörelse, och faller ned af sin egen tyngd; ett blyrör går ifrån öfra ändan af denna pump till öfra delen af reservoiren A, för att efter

Om Ångmaschiner.3