Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

34

behof dit inspruta kallt vatten. Denna pump, med tillhörande rör, är likväl icke utsatt på figuren.

Uppå ändan af axeln S till vattenhjulet är fästadt ett trädhjul T; det är omkring 4 fot i diameter, och går omkring tillika med vattenhjulet. Detta hjul är serskildt förestäldt; a b c d äro 4 kuggar, hvarje kugg har sin motsvarande klaff e f g h på andra kanten af samma hjul, hvilka tjena till att sätta maschinen uti rörelse. Då vattenhjulet, och således äfven hjulet T, går omkring, lyfta kuggarne en stång, hvarigenom ventilen D öppnas, medelst en ledstång, som går till handtaget af axeln K. Sålunda insläppes ångan uti reservoiren A, och ångventilen sluter igen, så snart kuggen af hjulet T, medelst dess rörelse lemnat stången. Under samma tid har motsvarande klaff, på andra sidan af hjulet T, upplyftat pumpstången till kondenserings-pumpen, så att uti samma ögonblick som ångröret D slutes, lemnar motsvarande klaff pumpstången, som då af sin egen tyngd faller ned. Härigenom sprutas en stråle kallt vatten upp uti reservoiren A, hvaraf bildas ett regn genom ångan, som fyller reservoiren, och hvaraf ångan kondenseras, samt lemnar ett tomt rum.

Atmosferiska luftens tryckning uppå ytan af vattnet uti brunnen H, tvingar vattnet att uppstiga genom klaffen G uti röret emot rännan F. Så snart ångventilen öppnas, insläppes