Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
HÖGBORNE FURSTE!
NÅDIGSTE HERRE!

Under Eders Kongl. Höghets höga befäl, erhåller Svenska flottan ett för densamma alldeles nytt försvarsmedel, genom införandet af ångfartyg. Användandet af den stridskraft som derigenom kan åstadkommas, skall troligen förorsaka en stor förändring uti vårt nuvarande sätt att föra krig till sjös; men om begagnandet af nämde stridsmedel, äro vi icke hos oss ense. Då stats-anslagen för sjöförsvaret icke tillåta kostsamma försök härom, har jag ansett, att vi böra med uppmärksamhet följa dem, som af andra nationer göras och der blifvit godkände, och i sådant afseende har jag användt de lediga stunder mina tjenste-åligganden lemnat mig