Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

öfrige, att, på grund af hittills vunnen erfarenhet, utarbeta en skrift, Om Ångmaschiner och deras Användande, hufvudsakligen till Sjös, i det hopp, att den icke skall blifva alldeles utan nytta för dem, som ej haft tillfälle att på fremmande språk om desamma skaffa sig en närmare kunskap. Värdigas derföre, Eders Kongl. Höghet, nådigast tillåta, att denna af handling, den första af detta slag inom Sverige, i djupaste underdånighet tillegnas Eders Kongl. Höghet, som med så mycken sakkännedom och ospard möda omfattat Sveriges sjöförsvar, och alla dermed gemenskap ägande ämnen, hvarigenom detsamma fortskridit och fortgår till en oafbruten förbättring. Med djupaste vördnad, trohet och nit, framhärdar

EDERS KONGL. HÖGHETS

underdånigste tjenare
     J. H. Kreüger.