Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
83

Sammansättningen af hela Perkins apparat föreställes Pl. V. fig. 5, hvarest a a a utgör en genomskärning af generatorn eller kitteln. Den består af ett starkt cylindriskt kärl, gjordt af metall, ungefär 3 tum tjockt. Detta kärl är fyllt med vatten och upphettadt uti en kupolugn med stark bläst, hvilken helt och hållit omgifver generatorn. Uppå öfverkanten af generatorn är en aflednings-ventil b, hvilken nedtryckes af den lastade häfstången c; lasten kan ökas och minskas, derigenom att tyngden flyttas längre bort eller närmare till stödet för häfstången. Denna ventil insläpper ångan uti ångröret d, som leder till sjelfva piston-cylindern. Ett sidorör e, hvilket egentligen är ämnadt till en säkerhetsventil, är förenadt med generatorn, och har en visare f dervid, för att utmärka tryckningens styrka. En tryckpump h, som drifves af maschinen, underhåller generatorn med vatten genom pipan g, hvilken slutar nära till generatorns botten.

Då hettan ifrån den omgifvande ugnen har meddelat vattnet uti generatorn en värmegrad af 210 à 216 grader Celsii, blir ytterligare vatten inpumpadt uti generatorn, hvilket då utdrifver en del af det redan uppvärmde under ventilen b som lyfter sig in uti ångröret d, hvarest det genast förvandlas till stark ånga, hvilken framgår till pistonen uti cylindern. Ventilen b visas uti en större skala å fig. 6; den består af en kula, som faller uti en