Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


FosterfördrivningenFör närvarande befinna sig samhällets organ i en faktisk men föga smaklig hemlig komplott med fosterfördrivarna och deras klientel, en komplott mot sig själva. De utnyttja icke alla resurser att komma åt de kriminaliserade handlingarna: de blunda, men kunna eller vilja ibland inte blunda. Eller: somliga organ blunda och andra blunda inte. Detta är ett tillstånd av godtycke och rättslöshet, och det är inte att undra på om situationen vid varje process förnimmes pinsam.

Det är sant, att hela frågan om fosterfördrivningarna i hög grad vore förtjänt av ingående studier, och att man gärna vid sitt praktiska ståndpunktstagande skulle vilja ta hänsyn till sådana studiers resultat. Till en början skulle det vara av största intresse att ha en säkrare uppfattning om de kriminella aborternas faktiska förekomst i vårt samhälle. Detta är den enklaste frågan, men redan här stå vi inför omöjligheter. Av naturliga skäl går det inte att studera en illegal praktik så ingående, att man når vederhäftiga resultat.

Det förhåller sig med fosterfördrivningarna i Sverige ungefär som med den illegala alkoholtrafiken i Amerika under förbudets tid. Resonemang och undersökningsmetoder äro också slående lika. Då man givetvis icke direkt kunde mäta alkoholkonsumtionen sökte man sig fram till uppskattningar på allahanda indirekta vägar: man studerade polisingripanden mot fylleri, frekvensen av alkoholism och vissa följdsjukdomar, man gjorde internationella analogislut o. s. v. Å ena sidan framträdde därvid även i Amerika en hel del mer eller mindre ovederhäftiga hypotesmakare, som på lösa boliner uppskattade alkoholkonsumtionen till mycket små eller mycket stora tal, beroende på om de politiskt stodo för eller mot förbudet. Å andra sidan fanns det naturligtvis mera samvetsgranna statistiker, som med allahanda försök att kritiskt väga dessa indirekta indicier på alkoholtrafiken förödde lid och pengar för att slutligen kunna konstatera, att denna överhuvud icke vederhäftigt kunde uppskattas. Någonstädes mittemellan föllo de flesta, som