Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
98
DE ALLMÄNNA BEFOLKNINGSTEORIERNA

Även om utrymmet och skriftens art medgåve, skulle denna undersökning helt enkelt inte kunna göras ens i någon mån fullständig, vilket må understrykas. Det enda vi kunna göra är att ge skäl för vissa antaganden, vilka framstå såsom sannolika. Dessa skäl och dessa antaganden ha icke karaktären av mysteriösa principer och generella teorier utan bestå i en viss uppfattning om konkreta faktiska förhållanden och om mänskliga institutioner och värdeskalor. Läsare som betvivla dessa antagandens riktighet och tänka sig den framtida utvecklingen annorlunda, ha därför lätt att överföra de praktiska slutsatserna till annat sak- och åsiktsläge.

En väsentlig del av vårt bidrag till den socialpolitiska diskussionen i befolkningsfrågan rör alls icke aktuell politik, om man därmed menar dagspolitik. Den långsiktiga framtidspolitiken är emellertid i djupare mening just nu än mera aktuell. Vi behöva faktiskt litet mera perspektiv, om vi inte skola snubbla och gå vilse bland de skenbart oviktiga socialpolitiska dagsbekymren. Och icke minst i befolkningsfrågan saknas det dylika riktlinjer.