Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
55
PREVENTIVMEDLEN UTOM OCH INOM ÄKTENSKAPEN

Preventivmedlen utom och inom äktenskapenpreventivmedel i

vissa fattiga samhällslager, där familjerna alltjämt föda för många barn. Och vi understryka ännu en gång, att den omständigheten att andra samhällslager föda för få barn och att rentav «avfolkning hotar, icke rimligen kan vara ett skäl att hålla just dessa fattiga, mindre försigkomna folklager till en särskilt stor fortplantning.

Varje utredning, som saknar denna viktiga synpunkt, är en ytlig utredning. Nu bör man kanske icke lasta de sakkunniga så hårt. De ha tydligen känt sig bundna av taktiska skäl och främst av riksdagsutskottets uttalande, där just den sociala synpunkten lyser med sin frånvaro. Emellertid vill man gärna tro, att detta lagförslag icke av regeringen framlägges i oförändrad form, även om det skulle vara villkoret för ett positivt beslut vid årets riksdag. Lyckligtvis spelar det i denna fråga knappast längre någon roll, vad man i riksdagen säger och beslutar. Frågan är icke längre en lagstiftningsfråga, åtminstone icke vad gäller gränserna för den privata upplysningsverksamheten. Opinionen börjar nu i skilda läger bli väckt till begynnande klarsyn om behovet av en saklig och allmänt spridd sexualupplysning. Det hemlighetsmakeri, som länge fått stämpla sexuallivet såsom något oanständigt och som i preventivlagen haft sin symbol, är dömt och kan icke upprätthållas. Man börjar förstå sambandet mellan å ena sidan vuxna människors ljusskygghet och å andra sidan svårigheterna för en friskare sexualmoral att sätta sig igenom, börjar förstå att en fördjupning av den personliga erotiken och en friskare familjemoral icke kan byggas på en konventionellt förljugen inställning till sexualiteten och barnalstringen. Framför allt börjar man få ögonen öppna för den sociala orättfärdighet som ligger i att man genom okunnigheten såsom medel söker avhålla just de fattiga och förkomna från tillgång på preventivmedel. En ny upplaga av preventivlagen – även om den, och kanske framför allt om den ställer upp nya hinder för rationell sexualupplysning och för åtkomsten av preventivmedel – kommer icke att