Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
163
1755. Jul. Aug. Sept.

det som efter Halleyska räknings-sättet upkommer, icke allenast at pröfva, huru vida de med hvarannan öfverens-stämma, hvilket härtils uti intet Land kunnat ske, för brist på tilförliteliga Förteknnigar på folket, genom alla ålder-skiften; utan ock at se, om Sverige uti de förflutna 90 åren varit uti til - eller aftagande på folk. Til den ändan har jag utarbetat följande Tabell på folkets myckenhet inom hvart ålder-skifte, betående af 5 år.

Tabell, som visar Folkets myckenhet uti alla ålder-skiften,
der 1000 barn årligen födas.
Ålders åren Efter
Halleys
hypoth.
Förhåll.
i hela
Sverige
Uti 8
Lähn
ManKön
i 8 Lähn
Qvin-K.
i 8 Lähn
Yngre än 5 år 3600 3957 3870 3860 3880
Emel. 5 och 10 å. 3010 2815 2840 2817 2863
- 10 - 15 - 2855 2830 2995 2990 3001
- 15 - 20 - 2740 2474 2570 2450 2690
- 20 - 25 - 2605 2390 2524 2384 2664
- 25 - 30 - 2464 2115 2272 2122 2423
- 30 - 35 - 2330 1764 1921 1840 2002
- 35 - 40 - 2190 1595 1698 1621 1776
- 40 - 45 - 2040 1394 1519 1417 1621
- 45 - 50 - 1890 1311 1418 1329 1507
- 50 - 55 - 1710 1120 1214 1075 1353
- 55 - 60 - 1506 920 1038 906 1170
- 60 - 65 - 1260 1002 1153 853 1353
- 65 - 70 - 990 718 777 667 888
- 70 - 75 - 714 475 492 384 600
- 75 - 80 - 440 250 251 201 301
- 80 - 85 - 210 147 176 132 220
Em. 85 och 90 å. 75 57 58 44 72
Öfv. 90 års ålder 26 31 30 22 37
Summa - 32655 27365 28816 27214 30421
För-
L2