Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 5.pdf/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
92
KUNGL. TEATRARNE


de erkännansvärda egenskaper som karakteriserade Wilhelmina Fundin. Död å Stockholms Sjukhem den 28 jan. 1911.Olof Strandberg. K. T. 1 juli 1842—30 juni 1863. K. T:ne. 1 juli 1863—30 juni 1868.

Född den 15 febr. 1816 i socknen Langenhanshagen nära staden Barth i Pommern, där fadern, sedermera kyrkoherden i Hammars pastorat inom Strengnäs stift, teol. doktorn Olof Strandberg då innehade en lärarebefattning; modern Christina Maria Berg var dotter af klockaren i nämnda socken. Olof var äldst bland ett stort antal syskon, bland hvilka Carl Wilhelm August Strandberg, den under författarenamnet Talis Qualis kände, högt begåfvade skalden, var den som blef mest bekant. Redan vid ett års ålder följde Olof föräldrarna till Sverige, där fadern fick prästerlig anställning. Han blef 1836 student i Uppsala och kom 1838 till Lund, där Otto Lindblads unga sångarskara i Olle Strandbergs ovanligt rena och friska tenors röst vann en viktig tillökning. Johan Magnus Rosén, den kände tonsättaren och författaren, hvilken hört och varit mycket tillsammans med Strandberg i Lund, var den som först fäste kungl. teaterdirektionens uppmärksamhet på honom. I ett bref, dateradt Lund den 1 maj 1840, till direktören för den ekonomiska förvaltningen vid Kungl. Teatern, Carl David Forsberg, rekommenderade Rosén honom varmt, hvilket ledde till att Strandberg erbjöds att genast resa till Stockholm, men vid ankomsten dit i juni 1840, var han förkyld och måste sedan för att rekreera sig vistas under sommaren hos sina föräldrar i Närike. Dels till följd häraf, dels på grund af andra omständigheter, kom hans debut på Kungl. Teatern ej att äga rum förr än följande år, då han den 22 febr. 1841 debuterade som Max i »Friskytten». Hans andra debut blef som Jakob Friburg i »Schweitziska familjen» den 31 mars s. å., hvarefter han tjänstgjorde mot särskildt arvode till dess han följande året erhöll ordinarie anställning som »premieraktör». Bland hans många roller må anföras: Fra Diavolo, Tamino, Masaniello, Robert, Stradella, Ernani, Richard Lejonhjerta, Gustaf Vasa, Josef i »Josef i Egypten», Georges i »Hvita frun», Edgar i »Lucie», Raoul i »Hugenotterna», Raphael i »Hälften hvar», Johan af Leyden i »Profeten», Huon i »Oberon» och Arnold i »Wilhelm