Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 5.pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
95
SCENISKA KONSTNÄRER


svåra bana han hade valt. Han var i besittning af en särdeles lycklig yttre personlighet, ett fördelaktigt ansigte, en lång och ståtlig figur och en vacker klangfull stämma, som han dock ibland pressade något för mycket. Äfven hans dramatiska förmåga var icke liten, om man också måste medgifva att den någon gång stannade i ett visst konventionelt manér. De utmärkande dragen i Walins skådespelarskap voro en manlig hurtighet i framträdandet, en viss gentlemannaledighet i rörelser, en genomskimrande god estestik uppfattning af sin uppgift och en förmåga af skarp karaktäristik, som man i allmänhet icke finner hos sångare, men som också ibland förledde honom till att begagna starkare färger än kanske nödvändigt hade varit och det gifna tillfället kräfde». (Frans Hedberg, »Svenska operasångare».) Hans förnämsta roller voro Don Juan samt Almaviva i »Figaros bröllop» och bland hans öfriga roller må nämnas: Sarostro, Wilhelm Tell, Plumkett i »Martha», Kasper i »Friskytten», Asthon i »Lucie», Bertram i »Robert». Under åren 1847—48 studerade han i Paris för Manuel Garcia. Redan vid 43 års ålder nödgades han dock på grund af en strupåkomma, som slutligen öfvergick till utbildad stryplungsot, att lämna scenen. Han blef då, från den 1 juli 1863, biträdande kormästare. Dog den 30 nov. 1868. — Gift 1854 med Laura Gagge (död i Vestanfors prästgård den 20 jan. 1896).



Sven Anders (Svante) Hedin. K. T. 1 juli 1845—30 juni 1863 K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1892 samt den 8 okt. 1892 (afskedsrecett).

Född i Stockholm den 7 nov. 1822. Son af kanslirådet Sven Anders Hedin och Clara Elisabet Westman härstammade Svante Hedin både på fädernet och mödernet från ansedda Stockholmsläkter; fadern var son af arkiatern Sven Anders Hedin — namnet Sven Anders bars alltså af tre generationer — och modern var dotter af den under Gustaf III bekante Abraham Westman, en af Stockholms mäktigaste borgare på den tiden, för sin rikedom benämnd »bryggarkungen» samt för öfrigt en af Bellmans gynnare och vänner. Student i Uppsala vid 18 års ålder ämnade han först gå i farfaderns fotspår och ägnade sig åt förstudier till läkarebanan, men ändrade snart åsikt om lefnadsyrke och började läsa på kameralexamen