Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 2.pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
18
KUNGL. TEATRARNE

Astrid i »Vikingarne» och Micaëla i »Carmen», hvilka båda senare roller hon kreerade här. Hon var likaledes den första som på den svenska operascenen utförde Magdalena i »Mästersångarne», Thérèse i »Andorradalen», den roliga Mistress Bentzon i »Lakmé», den känsliga Mor Renaud i »Flickan från Arles» och den rysansvärda Häxan i »Hans och Greta». Hennes repertoar var mycket mångsidig, liksom fru Charlotte Strandbergs, hvilkens olika rollfack hon småningom fick öfvertaga, alltifrån gossen Jemmy i »Wilhelm Tell», Cherubin i »Figaros bröllop» m. fl. liknande typer, ända till det komiska gummfacket, i hvilket hennes bästa framställningar voro Marta i »Faust», Marcellina i »Figaros bröllop» och Petronella i »Svarta dominon», hennes präktiga Mor Lisa i »Vermländingarne» ej att förglömma. Bland öfriga roller under hennes trettiofemåriga anställning vid operascenen må dessutom nämnas: Pamina i »Trollflöjten», Anna i »Friskytten», Pamela i »Fra Diavolo», Ifigenia och Artemis i »Ifigenia i Aulis», Henriette och fru Bertrand i »Muraren», Urbain i »Hugenotterna» samt Jenny och Margareta i »Hvita frun». Då hon i sistnämnda roll firade sitt 25-års jubileum på Kungl. Operan den 18 okt. 1892, tilldelades henne medaljen »Litteris et artibus». Hon hade sin afskedsrecett den 6 nov. 1903, då hon uppträdde som Markisinnan i »Regementets dotter». Flere år därefter, den 29 mars 1908, blef hon associé af Kungl. Musikaliska Akademien. Död i Stockholm den 16 okt. 1914. — Gift den 10 april 1878 med e. o. kammarskrifvaren i Tullverket Olof Strandberg (son af operasångaren Olof Strandberg och hans maka i första giftet, Aurora Österberg; han var född den 4 maj 1847 och dog den 19 juni 1889).


Amanda Holmberg. K. St. T. 8 o. 19 juni 1868, 2 gånger.

Uppträdde båda gångerna som Azucena i »Trubaduren». Hon hade förut under konstnärsnamnet »Signora Aldini» uppträdt fem år i Italien på operascenerna i Milano, Modena och Bologna. Efter sitt uppträdande i Stockholm tillhörde hon under våren 1869 Ferdinand Strakoschs italienska operasällskap, som i mars och april gaf föreställningar på Nya Teatern i Göteborg.