Sida:Kvartetten som sprängdes 1961.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

stående inför detta? För fröken Sandberg blev ond, fortsatte den raske åldringen, när jag liksom till belöning för hennes vänlighet talade om för henne, att hon hade den ståtligaste bysten av dem allesammans — detta visste jag speciellt, se —”

Nå, avslutade Pensionatskurken sin lilla berättelse, vad säges om detta livfulla människoexemplar?

Han reste sig upp för att i ett skåp hämta mera Aqua och föreföll att under minuters, kvarters och timmars gång, bliva alltmera högstämd och vältalig. Plötsligt höjde Pensionatskurken sitt glas och yttrade högtidligt:

— Människa!

Detta tusculum har jag hyrt av värdinnan på pensionat Koludden, och ej höves det mig att klaga, men huru mycket hellre hade jag icke hälsat dig på min ö, vilken smekes av Adrias vågor och där marmortempel kunde bereda din trötta själ en klassisk ro. Där skulle jag ur en bölja, som sakta rör sina plektra bland sävar och vita näckrosor, åt din törstiga strupe upphämta en vid ett snöre nedhalad flaska nektar, inköpt på min köpings spritbolag. Må du nu söka att förnöja dig med denna alltför lätta dryck, och låtom oss så vara vänner.

Broder! Salve! Jag är född 1876, men du är ännu såsom ett barn. Skålamento!

Efter detta högtidliga hälsningstal, som framsades med oföränderligt allvar, drucko de båda herrarna varandra till och kommo efter hand in i ett djupsinnigt resonemang, varunder Pensionatskurken visade sin nyförvärvade broder några andra sidor. I de skönaste vändningar förklarade han, med sammandragna ögonbryn, sin ställning till livet, belysande sina ord med en ask tändstickor.

— Jag kom, o min broder, ur mörkret, och jag blev tänd till studiosus av livets gudamakter, men min faders klena ekonomi tillät icke en fortsättning av dessa studier, vilka eljest skulle fört mig ännu djupare in i den klassiska skönhetsvärldens klara luft och ljuvliga nejder. Det är möjligt, att makthavarna i molnen önskade se mig, fattige son av jorden, i en stationsinspektors rödkantade mössa och mörkblåa syrtut, och såsom de bestämma, så bliver det även. Några få kilometer från den stad, där min

8 Sjöberg Kvartetten
113