Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XIV
Inledning.

och predikan. Huru litet inflytande på oss hafva icke i dag Karl V:s blodiga strider med sin franske rival! Men vi ihågkomma med glädje och tacksamhet Luthers kamp, arbete och undervisning, ty han måttade ett dödligt hugg åt det största religiösa tyranni, som världen någonsin skådat.

Goda man och kvinnor lefva efter sin död. De kunna ej dö ty »deras gärningar följa dem efter». De fortsätta att verka, då intet annat återstår af den själfviska ärelystnaden hos denna världens store än »minnet af deras fåfänga och brottslighet».

Det är emedan jag vet och känner, att Catherine Booth alltjämt skall lefva, som jag önskar, att mina svenska vänner skola lära känna ett lif, som jag genom personlig bekantskap och förtroget studium lärt mig beundra. Hennes lif, som i och för sig själf var en inspiration, skall kvarstå såsom ett exempel på kristen tro.

Många ha mot Frälsningsarmén anmärkt att den är engelsk till sitt ursprung; men hvad gör det? Om Frälsningsarmén till ursprunget är engelsk, så är den dock kosmopolitisk (världsborgerlig) i sina metoder och principer. Lofvad vare Herren, under dess fanas djupa veck kunna anglosachsen, tysken, skandinaven, amerikanaren, hinduen och australiern marschera sida vid sida utan att förlora sina rasegendomligheter eller skada sina nationella rättigheter. Det faktum, att Jesus Kristus föddes i Palestina, eller att Paulus var en jude, gör icke kristendomen judisk. Ej håller gör den omständigheten, att Luther föddes i Tyskland, svenska kyrkan till en tysk kyrka. Vi veta, att Luthers lärosatser antogos af protestantismen i allmänhet