Sida:Leopold Samlade 2 1815.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VID Élf PHILOSOPHS GRAF. *) J lärde! J som Ér beromnien, Att tänya Sanningarnas daa; Som gamla villors "makt fördommeh, Men stiften nya villors 'lag; Och, under Smickrets lof säng, drönunen Om ett odödligt narntis 4>ehtfg: *' J tSnken då, att Döden � slag * . Er lärda storhet skola Värda? ' ' Att Hyktét sjelf, till uhdran väckt, SkaU släpa sig, från slägt till sI44, Med* edrk djupa satsers börda? '

I

Och aldrig Vansklighetens fläkt, Ett blad af eder lager skörda?

O blygd! J are � loke mer^ ' J unäéf^-^Snillen bland 'de gamla! • Jag edra Rykten tröttna ser, * ^ Er djerfva tankebyggnad ramla, Och. ytigr^ tider* änuieir ^aiåla' T TiM ert , 'som öfvcrlräÄrr or. - Af Snillets högmod, s^ir^^då JQärden: Kn^)[4 ibrska^n sjeU fitr nämna, n.i'y '/ • ,. �•.•*;

  • ) Prorc �sorn,i Upsilaj Mo^ J. P] Si^EiNQQt-a, död

1785, **r^-' ' . '^ • ;i.*l