Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 45 — Tärdigfaet. Tanken väckes af sådana anledningar , och stora Begrepp födas, som fast de icke kunna: ntyidgas till ett system, icke blif^a grund till ett* stort helt af kunskaper, eller fast än de vid A^[ dana försök, vanligen släpa med sig en större eUer mindre rad af förvillelser , likväl sluteligen , afsön- drade derifrän och återförda till sitt enkla ur*^: q^MTungliga innehåll, kunna betraktas såsom varder-*, liga bidrag till den filosofiska fankeodlihgen. Jag säger derföre ingalunda med Hume: bränn upp- allt sådant, utan hellre med Paulus, profvom allt* och behållont det bästa; skulle också hela bdiåU- �! ningen sluteligen l)elöpa sig till blott några strödd- da skärfvor af sanningens rena guld, som spekor lationen upphittat på sina irrfärder. ' ' > Men pröfningen af det bästa var aldrig ögon- * blickets verk. Den fordrar tid och besinnande; den ålägger sansning och hejd i beundran som i fördömelse. Således, om vi ej strax bränne allt � rusom ej heller till odi omkring hvarje nyhet af detta slag med en öfverilning, en begärlighet , som lemnar pröfningen långt bakefler. Nedrifvom ej strax hvarje äldre tankebyggnad , för att utan dröjsmål uppföra en helt annan efter det nyaste modellet; odi utbrytom ej, att så må sägas, med våldsam hand ur det närvarande slägtets sinne odi minn^ hvarje gammal godtank^und � för att