Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


OM METAFYSIKENS PRINCIP, enligt Kant, eUer OM DE SÅ KALLADE SYNTETI SKA OMDÖMEN A PRIORL

I. STYCKET.

Dessa Satsers Ursprung och Natur. Ham Sr metafysik möjpiig? frligar Kant; odi narar dolill: Endaat genom Sjnteiiska omdömen ^priori. Hela denna yetenalap, säger han, be- ^r ej af annat än sftdana. På denna gmnd fiir- Uarar ban all metafysik for upphäfyen och an- ^nllerad, intill dess man yisat hnru Syntetiska ^^tudömen a priori kanna mdjligen gifyas � Metafysikens frågor Sro af tyenne slag: iu> ^>ad Sro Verldenj Själen^ Gud; och harq féihiSr ^r sig mfd dem? 3:0 Hyilka medel äger yår tan* ^^^ya, tiU kunskap om dessa föremål 7 Kants om^ ^ing synes yffra � att innw yi konna g^ra boåed ^ medlen till <M ändamål^ hafya yi ingen ritt ^tt hofimma oss af dess ernående. Kant kände ^iU någon del hafva orätt. Nästan aUa yåra ^i^^pps- odi sinneffAinktioner gjl för %i% och iipp-