Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- � 58 �- subjektets begrepp, odi innehöllB deri. MaA �kali> eom jag hoppas, finna detta i det påfoljande till* räddigen bestyrkt

n. STYCKET.

M—Cl

Exempeh � � � � < Men Utom den kritiska. Ifiran tala genom sjelf valda exempel | och för att strax anföra nå- got deribland-t Ifitppi 4et blifVa sataen 5+7= ^It hyilken, sflsom. t jenlig dertUl, npprqxis af Kant både i hans Kritik fcb hm&.Prolegqmena. Denna sats, tillföreae alltid ansedd för qncdpis};, år det efter hans påstående likväl ingalunda t ntaa utgör ett sådant spitetiskt omdöma aprior^jKmått hir Sr fråga om. Predikatetr sSger Avkim � tankes här alldeles icke i subjektet Man må yfinda odi länka sin tanke huru man vill, så finner man dodk icke något 1 2 h varken i 5 eller 7, ellfer i"bq[ge8 förknippning. Man måste tdga tidlen till h)jåp odi räkna enheterna (t ex. på fingrarna) ifråiik 7 elkr 5 till 1 a, innan man kommer till detta fiicit^ aom alltså blir en ny tillagd hmskap, Kvilken 1 'diii subjektiva uppgiften icke innéhålles. J*g svaiv dertHl: 1:0 Att flutän 12 icke finnes i någotdcra af de nyssnämda talen , hvarken särskilt utsagda.